Centrum pomocy

Informacje dotyczące zarządzania danymi osobowymi zalogowanego użytkownika.

Za pomocą panelu klienta można edytować dane użytkownika, wprowadzić informacje dodatkowe - numer telefonu i zmieniać hasło. W celu zwiększenia bezpieczeństwa konta zaleca się zmieniać je co 30 dni, jednak nie jest to konieczne. W tej zakładce istnieje także możliwość zarządzania danymi firmy.