Centrum pomocy

Moduł ogłoszeń sektorowych ma postać listy linków do stron spółek, w których skarb państwa posiada udziały.

Linki prowadzą do platform zakupowych spółek skarbu państwa lub do ich stron głównych.

Funkcjonalności modułu są następujące:

  • wybór ulubionych - przez kliknięcie symbolu w skrajnej lewej kolumnie,
  • podgląd stanu linków (aktywne/nieaktywne)
  • dodawanie notatek na temat poszczególnych firm (przez przycisk + w skrajnej prawej kolumnie) - notatki są później zawsze widoczne dla użytkownika, który je wprowadził,
  • filtrowanie listy wg kryteriów: aktywne/nieaktywne, z notatką/bez notatki, oznaczone (ulubione),
  • filtrowanie listy po fragmencie nazwy firmy,
  • sortowanie listy po wybranym kryterium (nazwa - alfabetycznie, oznaczone/nieoznaczone, aktywne/nieaktywne, treść notatki - alfabetycznie).